• Decizie 42/2023, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 42/2023 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Suceava – Secția de contencios administrativ și fiscal în vederea lămuririi unor probleme de drept

 • Decizie 218/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 218/2023 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

 • Decizie 829/2023, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 829/2023 pentru aprobarea transferului portofoliului de asigurări de viață de la Societatea SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață – S.A. către societatea SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare – S.A., a fuziunii prin absorbție a societății SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață – S.A. de către societatea SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare – S.A., a modificării actului constitutiv al societății SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare – S.A., precum și a retragerii, la cerere, a autorizației de funcționare acordate societății SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață – S.A. și radierii societății SIGNAL IDUNA Asigurări de Viață – S.A. din Registrul societăților

 • Ordin 20689/2023, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 20689/2023 pentru modificarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C13/I1, componenta 13 – Reforme sociale, investiția I1 – Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie, aprobat prin Ordinul ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 20.898/2022

 • Decizie 549/2023, Administrația Națională a Penitenciarelor – ANP

  Decizia nr. 549/2023 pentru modificarea Instrucțiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, aprobate prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500.165/2017