• Anexă din 19.07.2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 160/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, din 19.07.2021

 • Ordin 945/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 945/2021 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Ordin 160/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 160/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 • Hotărâre 829/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 829/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

 • Decizie 919/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 919/2021 privind reluarea activității Asociației Profesioniștilor în Regularizarea Daunelor

 • Decizie 911/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 911/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ASIWEST BROKER DE ASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Decizie 407/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 407/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a prevederilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma „precum și în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv”, precum și a prevederilor art. 483 alin. (2) din Codul de procedură civilă

 • Act 15415/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Cuantumul nr. 15415/2021 datoriilor înregistrate de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor români aparținând minorităților naționale și candidații independenți în urma campaniei electorale organizate cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021, declarate la Autoritatea Electorală Permanentă, conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale

 • Ordin 1399/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1399/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice