• Raport 9697/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 9697/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) în anul 2022 – extras –

 • Ordin 3196/2022, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 3196/2022 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2.231/2019

 • Ordin 2012/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2012/2022 pentru desemnarea Asociației Române de Mediu 1998 ca organism național în vederea atestării persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități din domeniul gestionării siturilor contaminate

 • Ordin 2011/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2011/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.202/2020 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

 • Ordin 1789/2022, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

  Ordinul nr. 1.789/1.784/2022 privind înființarea Comitetului de investiții pentru Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, finanțat din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României

 • Ordin 1598/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1598/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii și Consemnațiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziționării de autoturisme

 • Ordin 1235/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1.488/717/1.235/2022 privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

 • Ordin 717/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 1.488/717/1.235/2022 privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

 • Ordin 1488/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.488/717/1.235/2022 privind stabilirea termenului de depunere a cererilor prevăzute la art. 6 din Ordinul ministrului finanțelor, al ministrului energiei și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 226/185/273/2022 pentru stabilirea procedurii privind acordarea subvențiilor prevăzute la art. III din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”

 • Ordin 593/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 202/2.260/593/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate

 • Ordin 2260/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 202/2.260/593/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate

 • Ordin 202/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 202/2.260/593/2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 4 din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 151/1.460/213/2021 privind înregistrarea rețetelor consacrate, precum și atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate

 • Decizie 428/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 428/2022 privind conferirea Semnului onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public unor funcționari publici

 • Decizie 203/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 203/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 42 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri bugetare

 • Decizie 47/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 47/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. b), ale art. 65 lit. m) și ale art. 66 lit. a) în ceea ce privește trimiterea la art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19