• Normă tehnică din 03.08.2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Norma tehnică pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienților casnici/industriali, din 03.08.2022

 • Ordin 2341/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2341/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă și de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 1.454/2014

 • Ordin 102/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 102/2022 privind aprobarea Normei tehnice pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor de stocare și regazeificare GNL pentru alimentarea cu gaze naturale a clienților casnici/industriali

 • Normă din 27.07.2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Norma sanitar-veterinară pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale, din 27.07.2022

 • Ordin 128/2022, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 128/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale

 • Hotărâre 982/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 982/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 599/2020 privind aprobarea Programului național Competențe digitale pentru angajații din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020

 • Decizie 198/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 198/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, ale art. 3 lit. l) și m), ale art. 28-30, 59, 60, ale art. 64 alin. (1), ale art. 98 alin. (4) și (5), ale art. 101, 103, 108 și 122^1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat și ale art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare