• Procedură din 25.07.2022, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Procedura de transmitere, recepționare, înregistrare, semnare, eliberare și arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistrați la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România, din 25.07.2022

 • Hotărâre 50/2022, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 50/2022 privind Procedura de transmitere, recepționare, înregistrare, semnare, eliberare și arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistrați la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

 • Normă din 21.07.2022, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Normele privind acordarea mandatelor de reprezentare președinților filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România, din 21.07.2022

 • Hotărâre 5/2022, Colegiul Psihologilor din România – COPSI

  Hotărârea nr. 5/2022 pentru aprobarea Normelor privind acordarea mandatelor de reprezentare președinților filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

 • Decizie 3827/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal

  Decizia nr. 3.827/2022 privind examinarea recursului declarat de reclamantul Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați împotriva Sentinței civile nr. 119 din 22 octombrie 2020, pronunțată de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal

 • Hotărâre 991/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 991/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin administrațiile bazinale de apă Buzău-Ialomița și Crișuri

 • Hotărâre 990/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 990/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Prezidențiale

 • Decizie 255/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 255/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 • Decret 1074/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1074/2022 privind acreditarea unui ambasador