• Metodologie din 29.06.2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Metodologia pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”, din 29.06.2022

 • Ordin 20569/2022, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 20569/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acțiunilor caselor de cultură ale studenților și ale Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei”

 • Ordin 164/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 164/2022 privind transferul drepturilor dobândite și al obligațiilor asumate stabilite prin Licența de concesiune nr. 20.612/2017 a activității de exploatare a bazaltului din perimetrul Vorța Dedii, județul Hunedoara, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022

 • Ordin 101/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 101/2022 pentru modificarea anexelor nr. 5 și 9 la Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

 • Decizie 434/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 434/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

 • Decizie 431/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 431/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

 • Decizie 429/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 429/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Justiției

 • Hotărâre 987/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

 • Hotărâre 986/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 986/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției Române, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării

 • Hotărâre 985/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 985/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Craiova, Timișoara, Brașov, Iași și Constanța pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Decizie 320/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 320/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice