• Ordin 1779/2022, Ministerul Finanțelor

    Ordinul nr. 1779/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

  • Decizie 862/2021, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 862/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977 nr. 341/2004

  • Ordin 107/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

    Ordinul nr. 107/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2022