• Ordin 2182/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2182/2022 privind restrângerea perioadei legale de vânătoare pentru specia turturică (Streptopelia turtur)

 • Decizie 324/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 324/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. (1) lit. e), coroborate cu art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decizie 282/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 282/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și ale art. 18 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizie 222/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 222/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2)-(3^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, ale art. 78 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative