• Decizie 281/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 281/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

  • Hotărâre 1006/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1006/2022 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, cu termenele de clasificare aferente

  • Hotărâre 998/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 998/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Serviciului Român de Informații, pentru modificarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și cu privire la scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil retrocedat persoanelor îndreptățite