• Decizie 143/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 143/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

 • Decizie 323/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 323/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 lit. a) tezele I-III și ale art. 23, cu referire la noțiunea (căile fluviale și auto) județene, din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război

 • Ordin 1620/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Ordin 1855/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (5^7 ) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 • Ordin 2183/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2183/2022 pentru modificarea Ghidului de finanțare a Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.196/2018

 • Procedură din 16.08.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022, din 16.08.2022