• Procedură din 09.08.2022, Ministerul Finanțelor

  Procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, din 09.08.2022

 • Criteriu din 09.08.2022, Ministerul Finanțelor

  Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, din 09.08.2022

 • Ordin 1831/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1831/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete

 • Decizie 1438/2022, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Decizia nr. 1438/2022 pentru aprobarea modalității de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.4 – „Unitate de stocare Depomureș, România”, parte a grupului de proiecte 6.20 – Creșterea capacității de stocare în Europa de Sud-Est, inițiat de Societatea Comercială DEPOMUREȘ – S.A.

 • Decizie 322/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 322/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 și ale art. 149 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizie 290/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 290/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287^16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, în interpretarea dată prin Decizia nr. 20 din 5 octombrie 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii

 • Decret 1081/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1081/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1080/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1080/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror