• Hotărâre 1045/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1045/2022 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune – S.A.

 • Hotărâre 1039/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1039/2022 privind suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 750/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului București între A1-DN 7 și DN 2-A2”, precum și modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2010

 • Ordin 1929/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1929/2022 privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0381 Râul Târgului-Argeșel-Râușor

 • Hotărâre 1052/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1052/2022 privind acordarea cetățeniei române doamnei R.M.

 • Decizie 254/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 254/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 157 și ale art. 168 din Codul de procedură penală