• Decizie 450/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 450/2022 privind numirea domnului Luca-Alexandru Niculescu în funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizie 449/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 449/2022 privind eliberarea, la cerere, a domnului Dan Dumitrescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 448/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 448/2022 pentru numirea domnului Cătălin Canciu în funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 447/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 447/2022 privind numirea domnului Florin-Sergiu Dobrescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

 • Decizie 446/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 446/2022 privind eliberarea domnului Florin-Sergiu Dobrescu din funcția de secretar de stat la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

 • Decizie 445/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 445/2022 privind eliberarea domnului Cătălin Boboc din funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 • Hotărâre 1072/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1072/2022 privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/2021 pentru finanțarea instituțiilor publice de spectacole din subordinea autorităților administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale din județe, respectiv teatre, opere și filarmonici

 • Hotărâre 1067/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1067/2022 privind aprobarea repartizării la bugetul de stat, pentru exercițiul financiar al anului 2021, sub formă de dividende, a unei cote de 50% din profitul contabil al Societății CUPRU MIN – S.A. Abrud rămas după deducerea impozitului pe profit

 • Hotărâre 1059/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1059/2022 privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile

 • Acord din 31.03.2022, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia pentru finanțarea unor proiecte în anumite domenii, din 31.03.2022

 • Hotărâre 1058/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1058/2022 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Turcia pentru finanțarea unor proiecte în anumite domenii, semnat la Istanbul la 31 martie 2022

 • Decret 1091/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1091/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România și Republica Portugheză privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la București la 19 mai 2022

 • Decret 1090/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1090/2022 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 1061/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1061/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Brașov, Cluj și Constanța, pentru scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 1060/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1060/2022 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice și valorilor de inventar, după caz, ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Argeș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Argeș în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Argeș, precum și pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor instituții publice din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale