• Decizie 3/2022, Camera Deputaților

  Decizia nr. 3/2022 privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară

 • Ordin 2504/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2504/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordonanță de urgență 115/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordonanță de urgență 114/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 114/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune