• Ordin 126/2022, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.126/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincții militare din Ministerul Apărării Naționale

 • Hotărâre 1066/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1066/2022 privind aprobarea modelului steagului comunei Brăduț, județul Covasna

 • Hotărâre 1065/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1065/2022 privind aprobarea stemei comunei Brădești, județul Harghita

 • Hotărâre 1064/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1064/2022 privind aprobarea stemei comunei Sita Buzăului, județul Covasna

 • Decizie 241/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 241/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, astfel cum au fost introduse prin art. IV pct. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice, precum și ale art. 1.058 alin. (2) din Codul de procedură civilă