• Metodologie din 13.07.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, din 13.07.2022

 • Decizie 245/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 245/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 1 din Legea nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

 • Decizie 305/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 305/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a dispozițiilor art. 1 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2020 pentru modificarea alin. (6) al art. 21 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România și instituirea unor măsuri tranzitorii, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2020, în ansamblul său

 • Ordin 4348/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4348/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. Lexford Castel – S.R.L. din municipiul Pitești pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Lexford” din comuna Ștefăneștii Noi

 • Ordin 4349/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4349/2022 pentru desființarea unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară „Sfântul Luca” din municipiul Tulcea

 • Ordin 4466/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4466/2022 privind extinderea sediului unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița nr. 70 din municipiul București, sectorul 3

 • Ordin 4757/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4757/2022 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar de stat Grădinița nr. 239 din municipiul București

 • Ordin 4809/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4809/2022 privind reorganizarea rețelei școlare din comuna Corbasca, județul Bacău, în ceea ce privește unitățile de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Corbasca din comuna Corbasca, satul Corbasca, și Școala Gimnazială Băcioiu din comuna Corbasca, satul Băcioiu

 • Ordin 4469/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă

 • Ordin 2209/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2209/4469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă