• Anexă din 26.08.2022, Ministerul Educației

  Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului educației nr. 4.800/2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF – POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației, din 26.08.2022

 • Normă metodologică din 31.08.2022, Ministerul Finanțelor

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăților restante, a sumelor certe și exigibile rezultate din deconturile justificative și a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și instituțiilor publice finanțate integral din bugetul local pe destinațiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, din 31.08.2022

 • Normă metodologică din 31.08.2022, Ministerul Finanțelor

  Normele metodologice de utilizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocate pentru achitarea plăților restante și a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. a) și c) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022 ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, raportate potrivit legii, pentru destinațiile prevăzute la art. 32 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022, din 31.08.2022

 • Normă metodologică din 31.08.2022, Ministerul Finanțelor

  Normele metodologice de repartizare a sumelor potrivit prevederilor art. 32 alin. (7)-(11) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, din 31.08.2022

 • Ordin 2047/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2047/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 32 alin. (3)-(18) din Ordonanța Guvernului nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022

 • Ordin 4800/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4800/2022 privind aprobarea programelor școlare din categoria curriculum la decizia școlii, nivel liceal, elaborate în cadrul proiectului sistemic Profesionalizarea carierei didactice – PROF – POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587, al cărui beneficiar este Ministerul Educației