• Anexă din 31.08.2022, Guvernul României

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030, din 31.08.2022

 • Decizie 341/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 341/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în ansamblu, și a dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. d), ale art. 65 lit. h) și ale art. 66 lit. a) în ceea ce privește trimiterea la dispozițiile art. 65 lit. h) din această lege, în special, precum și ale art. I pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă

 • Decizie 452/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 452/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor-Cătălin Vătafu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii și Solidarității Sociale

 • Decizie 453/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 453/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ramona Moldovan a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Hotărâre 1076/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1076/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.198/2012 privind desemnarea infrastructurilor critice naționale

 • Hotărâre 1077/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1077/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 367/2022 privind stabilirea unor condiții de asigurare a protecției temporare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor

 • Hotărâre 1085/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1085/2022 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

 • Hotărâre 1078/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1078/2022 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna”

 • Hotărâre 1086/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1086/2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind sistemele de transport inteligente pentru perioada 2022-2030

 • Hotărâre 1088/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1088/2022 privind modificarea art. 1 lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 147/2007 pentru aprobarea plății contribuțiilor financiare ale României la bugetele comune ale Agenției Europene de Apărare, Centrului Satelitar al Uniunii Europene și ale Instrumentului european pentru pace, referitoare la operațiile Uniunii Europene care au implicații militare sau din domeniul apărării

 • Ordin 270/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 270/2022 pentru aprobarea cantităților de motorină aferente perioadei 1 aprilie 2022-30 iunie 2022 determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare

 • Ordin 4738/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4738/2022 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a XI-a seral, învățământ liceal – filiera tehnologică, cu structura anului școlar 2022-2023