• Hotărâre 1096/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1096/2022 pentru aprobarea procedurii de autorizare a caselor de schimb valutar care solicită să desfășoare activități de schimb valutar pentru persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, precum și a entităților care dețin în administrare structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare turistică, ce solicită să desfășoare operațiuni de cumpărare de valute de la persoane fizice și de încasare a cecurilor de călătorie, și pentru aprobarea procedurii de înregistrare a punctelor de schimb valutar

 • Decizie 459/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 459/2022 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Hancia a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Sportului

 • Decizie 458/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 458/2022 pentru numirea domnului Adrian Țuțuianu în funcția de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

 • Ordin 4839/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4839/2022 privind extinderea activității de învățământ a unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Rose Garden Kids” din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov

 • Procedură din 31.08.2022, Guvernul României

  Procedura privind decontarea cheltuielilor, în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații locale, independente de infrastructura de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, sau sistemelor amplasate în afara unui teritoriu distinct hidraulic pentru care se asigură apă pentru irigații prin unul sau mai multe puncte de livrare a apei prin intermediul infrastructurii de îmbunătățiri funciare aparținând domeniului public sau privat al statului, din 31.08.2022

 • Hotărâre 1075/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1075/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005