• Hotărâre 1111/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1111/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sistem integrat de securitate aeroportuară”

 • Hotărâre 1110/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1110/2022 pentru rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 415/2010 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada București-Constanța, tronsonul 6, Cernavodă-Constanța”

 • Hotărâre 1108/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1108/2022 privind trecerea unei construcții din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Spitalul Clinic „Avram Iancu” Oradea în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune, în vederea casării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1107/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1107/2022 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488/2017, precum și pentru reorganizarea activității de audit public intern de la nivelul Inspecției Muncii, precum și de la nivelul inspectoratelor teritoriale de muncă

 • Hotărâre 1109/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1109/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Reghin”, județul Mureș

 • Hotărâre 7/2022, Consiliul Național de Integritate – CNI

  Hotărârea nr. 7/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului de desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcțiilor de președinte și/sau vicepreședinte ai Agenției Naționale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Național de Integritate nr. 2/2007

 • Ordin 2657/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2657/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman

 • Ordin 1610/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1610/2022 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.809/2016 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene