• Acord din 15.11.2021, Parlamentul României

  Acordul privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

 • Metodologie din 27.12.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului de obținere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuți, din 27.12.2022

 • Ordin 3931/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3931/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului de obținere a gradelor profesionale pentru fizioterapeuți

 • Hotărâre 1605/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1605/2022 privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și transmiterea lui din administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Curții de Conturi a României, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Hotărâre 1566/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1566/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Pod peste Tisa în zona Teplița din Sighetu Marmației”

 • Decret 1750/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1750/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021

 • Lege 381/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 381/2022 pentru ratificarea Acordului privind spațiul aerian comun dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Armenia, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 15 noiembrie 2021