• Hotărâre 9/2022, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2022 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2022

 • Hotărâre 1134/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1134/2022 privind recunoașterea Asociației Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 1135/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1135/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare, restaurare și extindere imobil ASE București – Spații de educație și cercetare ASE București, Piața Romană nr. 7”

 • Hotărâre 1136/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1136/2022 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier național a terenului în suprafață de 0,6662 ha, de către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „Transgaz” – S.A., pentru proiectul de importanță națională în domeniul gazelor naturale „Conductă de transport gaze naturale pe direcția Sighetu Marmației – Vișeu de Sus – Borșa”

 • Hotărâre 1137/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1137/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Vaslui”, județul Vaslui

 • Ordin 1/2022, Direcția Generală de Informații a Apărării

  Ordinul nr. 1/2022 privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor gradați profesioniști din Ministerul Apărării Naționale

 • Ordin 1021/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 1021/2022 pentru completarea Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

 • Ordin 274/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

 • Ordin 2119/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanțiilor de stat și a grantului, precum și a convenției de garantare și plată a granturilor și a convenției de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

 • Circulară 27/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 27/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 170 de ani de la înființarea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

 • Decizie 465/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 465/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcției publice temporar vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Decizie 466/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 466/2022 privind eliberarea domnului Adrian-Constantin Dincă, la cerere, din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

 • Decizie 467/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 467/2022 privind numirea domnului Florin Dan Scarlat în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului