• Ordin 273/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 273/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare a organizațiilor de îmbunătățiri funciare, și a Listei specialiștilor împuterniciți să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute la art. 83 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului legitimației speciale de identificare a acestora și a modelului procesului-verbal de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor în domeniul îmbunătățirilor funciare

 • Ordin 4187/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 4.187/C/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 4.800/C/2018

 • Ordin 2412/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2412/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru construcții spitalicești, indicativ NP 015-2022”

 • Ordin 980/2022, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 59/890/980/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului energiei și al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenție pentru relocarea de utilități, încheiată între administratorii de infrastructură și operatorii de transport/distribuție a gazelor naturale/energiei electrice

 • Ordin 890/2022, Ministerul Energiei

  Ordinul nr. 59/890/980/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului energiei și al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenție pentru relocarea de utilități, încheiată între administratorii de infrastructură și operatorii de transport/distribuție a gazelor naturale/energiei electrice

 • Ordin 59/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 59/890/980/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului energiei și al secretarului general al Guvernului nr. 45/61/20/4.417/2021 privind aprobarea modelului de convenție pentru relocarea de utilități, încheiată între administratorii de infrastructură și operatorii de transport/distribuție a gazelor naturale/energiei electrice

 • Decizie 264/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 264/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

 • Hotărâre 123/2022, Senatul României

  Hotărârea nr. 123/2022 pentru modificarea art. 2 alin. (2) din Hotărârea Senatului nr. 135/2021 privind bugetul Senatului României pe anul 2022