• Act 1036/2020, Ministerul Muncii și Justiției Sociale

    Actul Adițional Nr. 1 la Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Grup de Unități din sectorul de activitate „Învățământ Superior” cu nr. 9201/05.07.2019, înregistrat la M.M.J.S. – D.D.S. sub nr. 716 din 10.07.2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a V-a nr. 3/24.07.2019, înregistrat la M.M.P.S. – D.D.S. sub nr. 1036 din data de 14.10.2020