• Ordin 1977/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1344/3930/1977/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3930/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1344/3930/1977/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1344/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1344/3930/1977/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 2026/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1377/3952/2026/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3952/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1377/3952/2026/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1377/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1377/3952/2026/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Automecanica Moreni – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 1307/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1307/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Compania Națională ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Hotărâre 1309/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1309/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 1312/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1312/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 535/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

 • Hotărâre 1313/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1313/2022 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

 • Ordonanță de urgență 142/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 142/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Ordonanță de urgență 143/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 143/2022 pentru modificarea art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România