• Ordin 983/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3683/983/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 3683/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3683/983/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 3627/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3627/2022 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

 • Raport 13639/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 13639/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Unită în anul 2022 – extras –

 • Raport 13644/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 13644/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul României Europene în anul 2022 – extras –

 • Raport 13645/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 13645/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Vrancea Noastră în anul 2022 – extras –

 • Raport 13972/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 13972/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Politic Inițiativa Otopeniul Nostru în anul 2022 – extras –

 • Raport 14269/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 14269/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Platforma Național Republicană în anul 2022 – extras –

 • Raport 14292/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 14292/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul pentru Dezvoltare și Progres Social în anul 2022 – extras –

 • Raport 14549/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 14549/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Rezist în anul 2022 – extras –

 • Raport 14846/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 14846/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Revoluției în anul 2022 – extras –

 • Raport 15271/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 15271/2022 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Uniunea Independentă pentru Sighișoara în anul 2022 – extras –